1. www.tekerleklisandalyefiyatlari.com/ Tansu YEŞİLTAŞ-Mor Sağlık Hizmetleri (Firma) tarafındangeliştirilen işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Gizlilik Politikası (bundan sonra‘’Politika’’ olarak anılacaktır), internet sitesi ziyaretçilerinin tabi oldukları gizlilik politikasışartlarını ihtiva etmektedir.2. Bir üyelik oluşturulurken tarafınızdan sunulan bilgiler, işbu Gizlilik Politikasına, 27/04/2016tarihli 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GVKT) ve 24/03/2016tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak verisorumlusu olarak Firma tarafından toplanmış ve işlenmiştir. Üye olarak siz de, diğer kişiselverilerinin veri sorumlusu sayılacaksınız. Üyelerin kişisel verilerini toplamak, işlemek veFirmaya göndermek üzere geçerli yasal zemine sahip olduğunuzu garanti etmelisiniz.Üyeler hakkındaki bu tür bilgileri göndererek, üyeleri bu hüküm ve koşulları bildiğini,sonuçlarını anladığını, işbu hükümlere göre bu verilerin toplanmasına ve işlenmesinekayıtsız şartsız olarak rıza gösterdiğini kabul edersiniz. Her türlü koşulda, işbu Politikayagöre üyeden kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi için rızaları alınırken, rızanın yazılıolarak alınması gerekmektedir.3. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, depolama yeri ve kullanılmasıyla ilgili ek bilgilereilişkin, lütfen Müşteri Temsilcisi ile iletişime geçin veya talebinizi Firmanın adreslerinegönderin.4. Üyenin adına seçilen ve rezerve edilen Hizmetlerin sağlanması için gerekli kişisel verilerinintoplanması ve işlenmesi için rıza göstermesi üzerine; üye aşağıdaki hususlar hakkındabilgilendirilmiştir.4.1. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin hertürlü bilgidir. (Örneğin isim-soyisim, e-posta adresi, pasaport numarası ve serisi v.b.gibi)4.2. Üyeler Hakkındaki Hangi Tür Bilgileri Toplayabiliriz Ve İşleyebiliriz: WebSitesine girdiğiniz, Müşteri Hizmetlerine ya da Firmaya başka bir şekildesağladığınız, sadece hizmetlerin sağlanması veya sizinle sözleşme ilişkisiniyürütmek için gerekli olduğu ölçüde üyeler hakkındaki tüm bilgileri alır ve muhafazaederiz. Buna ilave olarak kişisel veriler, bu Web Sitesini kullandığınızda otomatikolarak toplanabilir ve işlenebilir (örneğin, çerez dosyalar aracılığıyla).4.3. Web Sitesini kullandığınızda, aşağıdaki kişisel verileri toplar, alır, depolayıp muhafazaeder ve işleriz: (Eğer bu tür veriler, seçilen hizmetin verilmesi için gerekliyse ve Siparişverilmesi esnasında Kurumsal/Bireysel Üye tarafından girildiyse): Adınız, unvanınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, uyruğunuz, cep telefonunumaranız, posta adresiniz ve e-posta adresiniz; Kimlik tespiti için gerekli belgelere ilişkin veriler (örneğin, pasaportunuzun numarasıve serileri, geçerlilik süresi); Ödeme kartınız üzerindeki veriler ve banka ödeme kartı bilgileri (ödeme kartınumarası, geçerlilik süresi, CVC / CVV kodu, kart sahibinin adı); Sistem günlük dosyaları (IP adresi, tarayıcı tipi, bağlantı / çıkış sayfaları ve URL’ler,tıklamanız sayısı ve Web Sitesi ile etkileşim şekliniz, alan adları, açılış sayfaları /içeriği, görüntülenen sayfalar / içeriği, bilgisayar tanımlayıcı ve cihaz konumu); Ziyaretçinin girdiği içerikleri (Web Sitesine girdiğiniz geri bildirimler ve yorumlar); Ziyaretçinin davranışları (platformdaki eylemleriniz, girişinizin zamanı ve yeri,yorumlar ve indirilen dosyalar); Web Sitesine gönüllü olarak girdiğiniz diğer bilgiler/veriler.Bu kişisel veriler çerezler aracılığıyla toplanabilir (aşağıya bakınız).
2 / 4
4.4. Ayrıca mümkün olan en yüksek düzeyde hizmet sağlamak için “özel nitelikli” kişiselverilerinizi (örneğin, sağlık durumunuzu veya dini inançlarınızı içeren bilgiler)içerebilecek ek bilgiler de isteyebiliriz. Bu tür “özel nitelikli” kişisel verilerinizi kendiinisiyatifinde ve açık rızası üzerine ve yalnızca hizmetin sağlanması bu tür ‘’özelnitelikli’’ veriler olmaksızın imkânsızsa temin edilecektir. Emredici hukuk kurallarınauygun olarak, bu tür özel nitelikli verilerinizin hizmetlerin sağlanması esnasındaüçüncü kişilere, Avrupa’ya ve Avrupa dışı dâhil yurtdışına aktarılması gerekebilir.4.5. Reşit Olmayan Kişiler Hakkında Veri Toplama: Bu tür verilerin velileri veya yasaltemsilcileri tarafından verilmesine istinaden, Firma reşit olmayan kişilerin kişiselverilerini yalnızca üyelik oluşturmak amacıyla işleyecektir. Eğer Firma, reşit olmayankişi tarafından velilerinin/yasal temsilcilerinin izni olmaksızın sağlandığının farkınavarırsa veya veliler/yasal temsilciler kişisel verilerin silinmesini talep ederse, bu türveriler makul bir zaman içinde silinecek ve Firma, reşit olmayan kişinin verilerinindepolanmaması ve işlenmemesi için her türlü çabayı gösterecektir.4.6. Otomatik Veri Toplama Ve Çerez Dosyalar: Çoğu web sitesi ve mobil uygulamalargibi, hizmetlerimizi ve Web Sitemizi en iyi şekle getirebilmek için, (çerezler WebSitesinin açıkça teknik işleyişi için gerekli olmadıkça) kullanımlarına (örneğin, WebSitemizdeki bir başlık ile) rıza verdiğiniz Web Sitesi kullanıcıları hakkındaki bilgileri veçerezleri otomatik olarak toplamasını kullanıyoruz.Bu Web Sitesini kullanırken, Web Sitesini görüntülemek için kullandığınız cihazlardaotomatik veri toplama yapılır. Bu veri toplama, örneğin, yazılımınız, işletim sisteminiz,IP adresiniz, bağlantıların ve bu Web Sitesinin kaynağı, tıklattığınız web sayfaları, buWeb sitesine erişmek için kullandığınız bağlantılar hakkındaki bilgileri kapsayabilir(işlenen veri kategorileri hakkında ayrıntılı bilgi için yukarıya bakınız). Bu tür otomatikveri toplama, Web Sitesi hizmetlerinin kullanımının sizin için tasarlanan tekliflerleuyumlu hale getirilmesi ve olası hileli faaliyetlerin önlenmesi amacıylagerçekleştirilmektedir.Bazı verilerin otomatik olarak toplanması ile “çerez” ve “web işaretçisi” teknolojilerininkullanımı, Web Sitesi’nin işlevlerini iyileştirir, Web Sitesinin hizmetlerinin en uygunşekilde kullanılmasının geliştirilmesini sağlar ve ayrıca reklam ve pazarlamakampanyalarının uygulanmasını değerlendirmemize ve sizin için ilgi çekici ve yararlıolabilecek bilgileri sunmamıza yardımcı olur.Web Sitesine ilk ziyaretiniz sırasında bilgisayarınızda veya başka bir cihazınızdasaklanabilen ‘’Çerezler’’ ve küçük metin dosyaları, bu ilk ziyaretiniz sırasındabilgisayarınızı tanımamızı sağlar (örneğin, “Hesabım” bölümüne girmek için gerekliolan verilerimizi kaydetmek amacıyla). Temel olarak (i) kişisel verileri toplamayanfonksiyonel çerezleri ve (ii) kullanıcı trafiği ve etkileşimleri hakkında birleştirilmiş verilerioluşturmamıza yardımcı olan çerezleri kullanırız. Bu, bize daha iyi işlevsellik vekişiselleştirilmiş reklam sunma fırsatı verir. Ayrıca, bu tür bilgileri bizim adımıza izleyengüvenilir üçüncü tarafların hizmetlerini de kullanabiliriz. Cihazınızda, çerez raporlamaişlevini seçebilir veya tüm çerezlerin görüntüsünü kapatabilirsiniz. Ancak, çerezleringörünümünü kapatırsanız, bazı işlevler de devre dışı bırakılır ve hizmetlerimizdenbazıları düzgün olarak çalışmayabilir.4.7. Google Analytics: Ziyaretçilerin Web Sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunuanlamamıza yardımcı olan bir web analizi aracı olan Google Analytics’i kullanıyoruz.Google Analytics şu verileri toplar: tarayıcı, cihaz türü, cihaz modeli, konum, ülke,şehir, servis sağlayıcı, ekran çözünürlüğü (mobil cihazda), sitede geçirilen süre, dil,işletim sistemi, işletim sistemi, sitede ziyaret edilen sayfalar hakkındaki bilgi. WebSitesinin kullanımıyla ilgili çerezler tarafından oluşturulan bilgiler (kullanıcının IP adresihakkındaki bilgi dâhil), Google tarafından Avrupa’da ve Avrupa dışı dâhil yurt dışında(örneğin ABD’de) bulunan sunuculara aktarılıp depolanabilir. Google bu bilgileri, WebSitesinin kullanımının incelemesi, Web Sitesi’nin faaliyetleri ile ilgili raporların
3 / 4
hazırlanması ve diğer ek hizmetlerin sunulması için kullanır. Google bu bilgileri,bilgilerin Google’dan kanunlara uygun şekilde istendiği veya bilgi işlenmesinin Googleadına yapılması durumlarında üçüncü taraflara sağlayabilir.Google Analytics çerezlerinin işleyiş süresi 730 gün sonra sona erer (varsayılandeğer); dolayısıyla çerezler, bunları manuel olarak silmediğiniz takdirde, bu süreboyunca cihazınızda saklanırlar. Google Analytics tarafından toplanan verilerinizi,https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/adresinde anlatılan şekliyle istediğiniz zamanetkisiz hale getirebilirsiniz.4.8. Müşterilerin Verilerini Nasıl Kullanıyoruz: Kişisel verilerinizi: Hizmetlerin sağlanmasını garanti altına almak ve ; Sunulan hizmetler ile ilgili sizinle iletişim kurmak Üyeliğinizin gerekliliklerini icra etmek, işlemek ve düzenlemek; Web Sitemizi ve Web Sitemizin hizmetlerini kullanırken destek ve müşteri hizmetisağlamak; Mevcut ve gelecekteki hizmetler ve teklifler hakkında bilgi vermek; Web Sitesinin işlevselliğini ve kalitesini iyileştirmek; Taleplerinize ve yorumlarınıza cevap vermek; Anketlerimize katılmanızı ve geri bildirim yapmanızı teşvik etmek; Ziyaretçilerimizin ilgisini çekebilecek hizmetleri belirlemek; Şikayetlerinizi ele alıp gözden geçirmek; Olası yasadışı veya hukuka aykırı eylemler hakkında sizi bilgilendirmek; Ziyaretçilerimizin beklentilerinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak ortayaçıkabilecek herhangi bir sorunu çözmek; Sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olan ve size bildiriponayınızı alacağımız herhangi bir başka amaçla kullanmıyoruz. Eğer gerekliyse, yeniverilerinizi işlenmesine başlanmadan önce onayınızı isteyeceğiz.Ödeme kartı bilgileriniz, Web Sitesinde oluşturduğunuz üyelik ödemesinin onaylamasıiçin kullanılacaktır.Lütfen unutmayın ki; Ziyaretçimiz bazı kişisel verilerini vermediyse, tarafımızdanhizmet sağlanması mümkün olamayabilir.Açık onayınızı aldıktan sonra, periyodik e-posta iletilerinin (promosyon e-postalarının)yanı sıra hizmetlerimiz, özel tekliflerimiz, promosyonlarımız, kampanyalarımız ve ekhizmetlerimiz hakkında bilgileri içeren web push mesajları göndermek için kişiselverilerinizi de (adınız, e-posta adresiniz ve tercihleriniz dahil) işleyeceğiz.Firmamız, size mümkün olan en üst düzeyde hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bunedenle, onayınızı aldıktan sonra,hizmet verdiği alanda cevabı size e-posta ilebildirebilir ve / veya sizi ilgilendirebilecek ve seçtiğiniz hizmetler ile ilgili olabilecek WebSitemizdeki listelenen eylemler hakkında size bilgi verebiliriz. Bu tür mesajları almakistemiyorsanız, uygun seçeneği seçerek bunları reddedebilirsiniz.4.9. Profil Çıkarma: Ziyaretçimizin onayına bağlı olarak; ihtiyaçlarınıza, tercihlerinize veilgi alanlarınıza göre uyarlanmış teklifler sunmak için profil çıkarmak için tüketim vekullanım davranış verilerinizi karşılaştırabilir ve analiz edebiliriz. Teklifler, diğerlerineilaveten hizmetler hakkında indirim içerebilir. Teklifler, Firmanın ve iş ortaklarımızınteklifleri anlamına gelir.Profil çıkarma, Ziyaretçimizin ilgili bazı kişisel hususları değerlendirmek için kişiselverilerin kullanılması ve özellikle ekonomik durum, sağlık, kişisel tercihler, ilgi alanları,Müşterilerin güvenilirliği, davranışı, konumu veya hareketleri ile ilgili hususları analiz
4 / 4
etmek veya tahmin etmek için kişisel verilerin kullanılmasını içeren Ziyaretçimizinkişisel verilerinin herhangi bir şekilde otomatik olarak işlenmesidir.4.10. Verilerin İşlenmesi İle İlgili Yasal Dayanak : Yukarıda açıklanan kişisel verilerinişlenmesi ile ilgili yasal dayanağımız, söz konusu kişisel verilere ve bunlarıtopladığımız belirli şartlara bağlı olacaktır. Bununla birlikte, genel olarak yalnızca şuhallerde kişisel verileri işleyeceğiz: (i) hizmetleri sunmak veya sizinle sözleşme ilişkisiniyürütmek için kişisel verilere ihtiyacımız olduğu zaman (ii) sizin rızanızı aldığımızda,veya (iii) Kişisel verilerin işlenmesi meşru menfaatimiz olduğu ve sizinhaklarınızı/haklarını geçersiz kılmadığı zaman.Bazı durumlarda, sizden kişisel verilerintoplanması için yasal bir zorunluluğa da ihtiyaç duyabiliriz.4.11. Veri Depolanması: Sizden topladığımız kişisel verileri, meşru bir ihtiyaç olduğumuzyerlerde (örneğin, talep ettiğiniz bir hizmeti size sunmak veya yasal, vergisel veyamuhasebesel gerekliliklere uymak için) veya ilgili kanunlarda belirlenen sınırlamasüresince saklıyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesi için devam eden bir meşru birihtiyacımız kalmadığı zaman, bu kişisel verileriniz sileceğiz veya anonim halegetireceğiz veya bu mümkün olmazsa (örneğin kişisel verilerinizin yedekleme arşivindedepolanması halinde) kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde ve herhangi bir ek işlenmeyapmadan silinmesi mümkün olduğu ana kadar depolayıp izole edeceğiz. İzne dayalıolarak veri işlenmesi durumunda, kişisel veriler iznin geri çekildiği/iptal edildiği anakadar işlenecektir.4.12. Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Seçtiğiniz hizmetlerin doğru bir şekilde sağlanmasıiçin gerektiği kadarıyla kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen üçüncü şahıslaraaktarmaktayız, çünkü ilgili hizmetler bu tür bir aktarma olmaksızın sağlanamamaktadır:- Bu Web Sitesindeki üçüncü taraflarca teklif edilen tüm hizmetler, Web Sitemizdeolduğu gibi gösterilir. Şirket aracılığıyla seçim yaptığınız hizmetleri yerinegetirilmesi için gerekli olmadıkça, Sağlayıcılara e-posta adresinizi vermemekteyiz.Sağlayıcılar, bu tür verileri rezerve edilen hizmetlerin ziyaretçimize sunulması gibiamaçlar veya Sağlayıcılar tarafından belirlenen diğer amaçlar için kullanabilir.Başka türdeki kişisel verilerin kullanılması ve gönderilmesi bakımından Sağlayıcılarhakkında başkaca herhangi sınırlama uygulamamaktayız. Bununla beraber, WebSitesinde seçim yaptığınız alanlarda hizmetleri yerine getiren her bir Sağlayıcınınkişisel verilerin korunması politikasını gözden geçirmenizi ve bilgi edinmeniziönermekteyiz. Sağlayıcılar, Ziyaretçimiz hakkında ek bilgiler temin etmek ile ilgilisize yardımcı olmak veya taleplerinize cevap vermek amacıyla sizinle iletişimegeçebilir. Lütfen unutmayın ki; Sağlayıcının kişisel verilerin korunması politikasınıdenetlememekteyiz ve yönetmemekteyiz.- Hizmetleri sunan ve bizim adımıza hareket eden bağımsız operatörler (sağlayıcılar),ödeme kartı verilerini işleyen operatörler, iş analistleri, müşteri hizmetleriyöneticileri, pazarlama danışmanları, anket veya diğer teklifleri düzenleyen ve hileliödemelerin engellenmesi ile sorumlu olan uzmanlara Web Sitemizin düzgünçalıştırılması için veya sizi ilgi alanınıza girebilecek online mesajlar göndermek içingerekli ise kişisel verilerin bizim adımıza kullanılması için bağımsız operatörlereayrıca izin verebiliriz. Bağımsız operatörler, işlemleri için gerekli bilgileri teminedebilir, toplayabilir ve bunlara erişebilir. Operatörlerin, bu tür verileriaktarmak/paylaşmak, başka herhangi bir amaçla veya kendi amaçlarıyla kullanmahakkı yoktur. Aynı şekilde bizim gibi, verilerin korunması hakkındaki aynı hükümlereuymakla yükümlüdürler.- Web Sitemizde ortaklaşa ürünleri ve hizmetleri sunduğumuz veya ürünlerin vehizmetlerin sahibi olan iş ortaklarımız , Talep edilen hizmetlerin belirli bir bağımsızşirkete ait olup olmadığını görebilirsiniz. Bu durumda, yalnızca iş ortağımızın ismiverilir veya bizim adımızın yanında olur. Bir iş ortağımızın hizmetlerini alırsanızziyaretçi bilgilerini bu iş ortağımızla paylaşmamız mümkündür. Lütfen unutmayın ki;
5 / 4
bu tür iş ortaklarının kişisel verilerin korunması politikasını denetlememekteyiz veyönetmemekteyiz.- Müşterilerin kişisel verilerini; Firma İştirakleriyle, temsilcileriyle, görevlileriyle,acenteleriyle, işçileriyle veya Firmanın ortaklarıyla hüküm ve koşulları yerinegetirmek amacıyla ve sipariş edilen hizmetlerin verilmesi için gerekli olduğu ölçüdepaylaşabiliriz.Eğer mümkünse; hizmetlerin verilmesi amacıyla ziyaretçilerimizin kişisel verilerini,veri sorumlusu www.tekerleklisandalyefiyatlari.com Tansu Yeşiltaş-Mor SağlıkHizmetleri olan bir veri dosyasına dahil edileceğiniz kabul edersiniz.Yurt Dışına Veri Transferi: Ziyaretçi, talep ettiğiniz hizmetlerin sağlanmasıamacıyla, Firmanın, kendi kişisel verilerini sipariş edilen hizmetlerin uygun düzeydesağlanabilmesi amacıyla şirketinizin bulunduğu ülke, Türkiye veya Avrupa dışındakialıcılara aktarabileceğini onaylar ve kabul eder. Böylelikle, ziyaretçinin kişiselverilerine, Avrupa Ekonomik Alanında sağlandığı ile aynı düzeyde kişisel verilerinkorunmasını sağlamayan (yeterli korumanın bulunmadığı) ülkelerdeki Firmaiştirakleri ve veri işlemcileri veyahut hizmet sağlayıcıları tarafından erişilebilir.Müşterileri kişisel verilerinin depolanması ve işlenmesi, Şirket ve dünyanın herhangibir ülkesinde (Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı, ABD, Kanada dâhil, fakatbunlarla sınırlı olmamak üzere) bulunabilecek olan operatör veya bağımsızyükleniciler tarafından gerçekleştirilebilir.Bu nedenle, Firma, uygulanabilir olduğunda, kişisel verilerin korunması hakkındakanun ile, özellikle Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Standart SözleşmeMaddeleri ile veya aktarılan verilerin alıcısının bulunduğu ülkede yeterli korumaolduğunu belirten Avrupa Komisyonu kararı ile hüküm altına alınan yeterli düzeydekişisel verilerin korunmasını sağlamak için gerekli olan ve ziyaretçinin kişisel verilerininalıcılarına ilişkin tüm makul tedbirleri alacaktır.Herhangi bir yurt dışına veri aktarımı, Sözleşmenin hüküm ve koşullarına, buhükümlere ve sipariş edilen hizmetin şartlarının yerine getirilmesi için gerekli olan verikategorileri ve alıcılar ile sınırlıdır.
5. Kişisel Verileriniz Nasıl Koruyoruz: Firma, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin gizliliği vekorunması için tüm makul tedbirleri alır ve olası kaybı, suiistimali, yetkisiz erişimi ve açığaçıkarmayı, değiştirme veya yok etmeyi engellemek için genel organizasyonel ve teknikgüvenlik standartlarını uygular. Bilgi alanındaki özellikler ve tehditler dikkate alınarak; Firma,ziyaretçilerimizin verilerinin kesin bir korumasını garanti etmez. Ancak Firma, kişisel verilerinkorunması için elinden gelen çabayı olası en yüksek seviyede gösterecektir. Kişisel verilerinkorunması ile ilgili mevzuatların gerekliliklerine, Web Sitesindeki ödeme işlemine ilişkin(Alışveriş güvenlik standartlar ile ilgili) gerekliliklere ve Şirketin veri koruması hakkındaki içgizlilik politikasına uymaktayız.6. Müşterinin Hakları: KVKK ve GVKT ile diğer yürürlükteki kanunlar çerçevesinde;- Kişisel verilere erişmeyi talep etme;- Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlanmasını;- (profil çıkarma dahil) kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme;- Veri taşınabilirliği talep etme;- Kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni geri alma;- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;- Kİşisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme;- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
6 / 4
– Silme ve düzeltme istemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme;- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Bu tarz taleplerin olması durumunda, lütfen Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin ve/veyatalebinizi Firmanın adresine gönderin.Eğer Üye, mahremiyet haklarının ihlal edildiğini düşünürse, KVKK uyarınca yasal haklarınıkullanabilir.Çıkabilecek her türlü ihtilafta Bakırköy Mahkemeleri yetkilidir.

ÜST

Hemen Ara

X