www.tekerleklisandalyefiyatlari.com (Site) Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika”olarak anılacaktır.) Tansu YEŞİLTAŞ-Mor Sağlık Hizmetleri (aşağıda kısaca “TansuYeşiltaş” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve gizlilik politikası  ’nın ekinioluşturmaktadır.Birçok web sitesi gibi, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com   da ziyaretçilere kişisel içerikve reklamlar göstermek, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com   üzerinde trafik analizigerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezlerkullanmaktadır.www.tekerleklisandalyefiyatlari.com  , bu Politika’yı sitede hangi Çerezlerin kullanıldığınıve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıylahazırlamıştır.Çerez (“Cookie”) Nedir?Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıylabilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen vegenelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar.Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, websitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlikkartlarına benzetilebilir.Çerezler konusundan daha detaylı bilgiiçin www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaretedebilirisiniz.Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımındansınıflandırılabilir.   www.tekerleklisandalyefiyatlari.com  ‘a göre, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com   çerezlerive üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. www.tekerleklisandalyefiyatlari.com  çerezleri, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com   tarafından yönetilirken, üçüncü tarafçerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturumçerezleri ziyaretçinin www.tekerleklisandalyeci.com  ‘u terk etmesiyle birliktesilinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
Kullanım amaçlarına göre, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com teknik çerezler,doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitikçerezler kullanılmaktadır.Çerezler Neden Kullanılmaktadır?www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘ da , Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamındakullanılmaktadır:www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘un çalışması için gerekli temel fonksiyonlarıgerçekleştirmek. Örneğin, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com üyelerinin, üyelikbilgileriyle giriş yapabilmesi.siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, siteyi ziyaretedenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması yada ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, siteyi ziyareteden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da aramasorgularının hatırlanması veya www.tekerleklisandalyeci.com üzerinden üçüncütaraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin,ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıylailgili reklam gösterilmesi.Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihleriniserbestçe kullanabilmesi www.tekerleklisandalyeci.com için son derece önemlidir.Bununla birlikte, www.tekerleklisandalyeci.com ‘in çalışması için zorunlu olanÇerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerinkapatılması halinde www.tekerleklisandalyeci.com ‘ un çeşitli fonksiyonlarınınçalışmayabileceğini hatırlatırız.
www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘ da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekildeyönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  
Ziyaretçiler, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarınıdeğiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğerkullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerindenÇerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuşolduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerinkullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veyasadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bukonudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genelaçıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür.
Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin www.tekerleklisandalyefiyatlari.com’a erişimsağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmekiçin tıklayınız.Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler  YourOnline Choices  üzerinden yönetilebilir.Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsükullanılabilir.Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıncaziyaretçiler, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com / Tansu YEŞİLTAŞ- Mor SağlıkHizmetleri’ne başvurarak, kendirleriyle ilgili,* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,* Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesiniveya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlıelektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisindedeğerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talepedilmemesi esas olmakla birlikte, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com Tansu Yeşiltaş-
Mor Sağlık Hizmetleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrettarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.Rıza ve Politika’daki Değişikliklerwww.tekerleklisandalyefiyatlari.com, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımıkonusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmedebulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘da yer alanÇerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve www.tekerleklisandalyefiyatlari.comkullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabuledilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.www.tekerleklisandalyeci.com Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir.Güncel Politika www.tekerleklisandalyeci.com’ da yayınlandığı tarihte yürürlükkazanır.
OturumÇerezleri
  Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin www.tekerleklisandalyefiyatlari.comziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinengeçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacıziyaretiniz süresince www.tekerleklisandalyefiyatlari.com’ un düzgün birbiçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadanoluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
KalıcıÇerezler
  Kalıcı çerezler www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘un işlevselliğiniartırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıylakullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerinihatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazdadepolanır.
  Kalıcı çerezlerin bazı türleri işbul.net kullanım amacınız gibi hususlargöz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması içinkullanılabilmektedir.
  Kalıcı çerezler sayesinde www.tekerleklisandalyefiyatlari.com, aynıcihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızdawww.tekerleklisandalyeci.com tarafından oluşturulmuş bir çerezolup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaretettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir veböylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. OturumÇerezleri
  Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘u ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinengeçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacıziyaretiniz süresince www.tekerleklisandalyefiyatlari.com’ un düzgün bir
biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadanoluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
KalıcıÇerezler
  Kalıcı çerezler www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘un işlevselliğiniartırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıylakullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerinihatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazdadepolanır.
  Kalıcı çerezlerin bazı türleri www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘ ukullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özelöneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
  Kalıcı çerezler sayesinde www.tekerleklisandalyefiyatlari.com, aynıcihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda işbul.nettarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise,sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerikbu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur. 
 Teknik Çerezler
  Teknik çerezler ile www.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘inçalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayansayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama Çerezleri
  Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarakwww.tekerleklisandalyefiyatlari.com ‘ a giriş yapmalarıdurumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin siteyi ziyaretettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek,kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Hedefleme/ReklamÇerezleri
 www.tekerleklisandalyefiyatlari.com kullanıcılara sunulanreklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmişreklamların tekrar gösterilmesini engellemek içinkullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri
  Kullanıcıların tercihlerini farklı işbul.net sayfalarınıziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler
  Analitik çerezler ile siteyi ziyaret edenlerin sayıları,görüntülenen sayfaların tespiti, siteyi ziyaret saatleri,sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçlarınüretimini sağlayan çerezlerdir.

ÜST

Hemen Ara

X